Utkant flyttar til ein ny og bedre plass.

 

Fra no av må du bruke heile e-postadressa ved innlogging, ikkje berre navn som var mogleg tidlegare.Formatet blir no : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om naudsynt: her finn du Oppsett av e-postklient/telefon/iPad

Viktig: om du ikkje kan logge inn på grunn av feil passord, legg til en 0 (talet 0) føre passordet ditt. Test passordet ditt på webmailen (http://webmail.utkant.no/). Du kan endre passordet sjølv på din administratorside . Om du får spørsmål om "aksept av usikker tilkobling " eller "ugyldig sertifikat" må du berre godta dette eller legge til eit sikkerheitsunntak i nettlesaren. (Utkant.no har ikkje eit signert sertifikat.)